Kontakt    Imprint  
Välj ett språk Välj ett språk
 

Här följer svaren på de vanligaste frågorna, som utlänningar har när det gäller miljözonerna i Tyskland.

1. Gäller körförbuden i tyska miljözoner även för utländska fordon som saknar kontrollmärke?

Ja, de trafikskyltar, som markerar infarten till en miljözon hör till de allmänna och för alla giltiga trafikskyltarna och gäller även för utlänningar och deras fordon.

2. Hur kan jag, som äger en i utlandet registrerad bil, få tag på ett kontrollmärke?

Principiellt på samma ställen som alla i Tyskland registrerade fordon: registreringsmyndigheten för fordon, ingenjörsbolagen, som TÜV eller Dekra och alla verkstäder i Tyskland som är auktoriserade att genomföra AU (Avgas-Undersökning). Enklast är det naturligtvis att beställa kontrollmärket online hos oss.

3. Måste jag ha ett kontrollmärke för att få lov att köra med min bil till Tyskland?

Nej, du kan även i framtiden köra in i Tyskland och röra dig fritt utan kontrollmärke. Det är bara de markerade miljözonerna du inte får köra in i.

4. Vad händer om jag som utlänning kör in i en miljözon utan kontrollmärke?

I några miljözoner - som till exempel Köln - gäller till en början övergångsbestämmelser, medan man i andra miljözoner - som till exempel Berlin - måste räkna med böter på € 80,- redan från och med första dagen.

5. Jag är utländsk busstransportör och transporterar ofta turister till Berlin och Köln och anordnar även stadsrundturer där. Hur ska jag agera?

Du måste skaffa en miljödekal. Du kan beställa en miljödekal online i vår shop Foreign cars. Alternativt kan du naturligtvis även åka till Tyskland, söka upp en lämplig bilverkstad och be dem kontrollera om du kan köpa en dekal där.

6. Behöver man en plakett även på Autobahn?

Nej, du kan även i fortsättningen köra in i Tyskland utan plakett och röra dig fritt med din bil på alla motorvägar. Det är endast de utmärkta miljözonerna som du inte fåråka in i.

7. Hur lång tid behöver Climate Company för att leverera min plakett?

Det beror mycket på hur lång tid posten tar ifrån Tyskland till beställningsorten. Detta kan vi tyvärr inte påverka. När vi har fått beställningen, kopian på ditt registreringsbevis och din betalning behöver vi tre till fyra dagar för kontroll, tillverkning och leverans av din miljöplakett. Om du inte skickar ditt registreringsbevis (kopia) per e-post utan per fax eller med posten så tar behandlingen två till tre dagar längre. Förutsättningen är dock alltid att kopiorna är läsbara och innehåller alla nödvändiga detaljer.

8. Var klistrar jag fast plaketten och hur länge är den giltig?

Klistra fast din nya miljöplakett på insidan av vindrutan i nedre högra kanten, sett ifrån insidan. Så länge registreringsnumret inte ändras gäller följande: Den gröna plaketten är giltig för ditt fordons hela livstid. Den gula och den rödda plaketten är endast giltiga så länge som tillåts i de tyska städernas respektive miljözoner. Som regel är det så att det efter ungefär 1 till 2 år efter miljözonens start inte längre är tillåtet att åka in i zonen med en gul eller röd plakett.

9. Kan jag som företag bekvämt beställa flera plaketter på en gång och kan jag även betala en plakettbeställning utan kreditkort?

Ja, använd för detta vår fordonsparksservice. Där har du möjlighet att föra över räkningsbeloppet till oss som förskottsbetalning. Dessutom kan, om du har ett momsregistreringsnummer, avräkningen göras utan tysk moms. Våra priser beror på inköpsmängden så att du har möjlighet att spara mycket pengar på att beställa miljöplaketter för flera fordon samtidigt.

10. Varför kan jag inte kontrollera i förväg om jag kan få en plakett och vilken plakettfärg jag skulle få?

Om du får en plakett och i så fall vilken plakett du får (grön, gul eller röd) beror på hur mycket små partiklar, PM10, som ditt fordon släpper ut. Dessa uppgifter kan en yrkesman de flesta fall läsa ut ur registreringsbeviset. Detta är av naturliga själ inte enhetligt reglerat med 47 europeiska länder. Personalen på vår samarbetspartner som gör utstälningen av plaketterna åt oss har utbildats särskilt och utförligt för detta ändamål.

11. Varför kostar myndigheters utställlande av plaketten mer för utlänningar än för tyskar? Det är väl en otillåten diskriminering av utlänningar!

Vi är ingen myndighet utan ett privat företag som har satt som mål att lindra följderna av det olyckliga införandet av miljözoner i Tyskland för in- och utlänningar och göra det möjligt för alla europeiska medborgare att bekvämt kunna beställa de nödvändiga miljöplaketterna hemifrån och få dem levererade innan besöket i någon av miljözonerna. Därför gör vi ett stort arbete med överättning av den senaste informationen och internetbutiken till 14 olika språk liksom utbildning av personal för tolkning av registreringsbevisen ifrån alla europeiska länder. Som agent är våra kalkyler helt i enlighet med tysk lag.

12. Jag skall åka till Tyskland om bara ett par dagar: hur kan jag få tag på en miljödekal med kort varsel?

När du beställer en miljödekal kan du välja mellan olika leveransmetoder. Om beställningen sker på förmiddagen senast kl. 13 och om du väljer vårt expressalternativ 1 kan beställningen bearbetas samma dag och även postas samma dag till Tyskland eller till utlandet.
Dessutom rekommenderar vi dig att välja alternativet express 1 och 2 eftersom vi då skickar dekalen som en expressförsändelse. Detta för att garantera att dekalen verkligen delas ut med posten följande dag. Detta gäller endast för postadresser i Tyskland. Då kan du som kommer från utlandet vid beställningen ange en adress i Tyskland, t.ex. adressen för ditt hotell.  På så vis finns kan du enkelt hämta ut din miljödekal efter inresan till Tyskland.


German environmental badges UMWELTPLAKETTE for German environmental zones

         Order here in the shopEnvironmental-Badges / Exhaust-Sticker for environmental zones in Austria


Danish environmental badges ECOSTICKER for Danish environmental zones


About us

The Green-Zones GmbH and the GEMB mbH registered in Berlin/Germany acts in information, consulting and trading for climate protection and environment.

The Green-Zones GmbH is the Company for Fine Particles and Air Pollution and is registered in the commercial register of the lower regional court of Berlin Charlottenburg, Germany, under the number HRB 169866.

The GEMB mbH is the Company for Emission Management and Consulting and is registered in the commercial register of the lower regional court of Berlin Charlottenburg, Germany, under the number HRB 101917.Green Zones:

With its websites www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de, www.umwelt-pickerl.at and www.ecosticker.dk, Green Zones provides information on the topics of fine particles, the environment and the subsequent increasing traffic restrictions in European countries due to the establishment of environmental zones.

Given the fact that such information is provided neither in a central nor, in our opinion, in a sufficient way by public authorities in Europe and the respective countries, we inform hereto for free on our websites.

We cover our expenditures and staff expenses as well as the substantial costs related to the maintenance of up to 35 different foreign websites with the purchase of environmental badges for private persons and enterprises. These are at the moment the German Umweltplakette, the Austrian Umweltpickerl and the Danish Ecosticker (domestic or foreign car needs these environmental badges for driving within the respective designated zones in these countries). Further national badges will follow in the next years, example like the Blue Badge (Nitrogen Oxide Badge) in Germany or environmental zones in France or Czechia.Emissionshändler.com:

Through the websites www.emissionshaendler.com and www.handel-emisjami.pl, Emissionshändler.com is working in the areas of the compulsory emissions trading in Poland, Germany and Austria. Since December 2005, Emissionshändler.com deals with CO2-certificates/emissions rights (purchase, sale and exchange) for companies at various energy stock exchanges in Europe as well as via bilateral trade.Climate Company:

Climate Company, with its website www.climate-company.de, buys and compensates CO2-emission rights for private persons and companies that are not taking part to the compulsory emission trading system of the European Union.

Climate Company provides information about climate change, climate protection and CO2-free car driving (so-called CO2-compensation). Furthermore, Climate Company offers for private persons the purchase of climate gifts and climate neutrality. In this way, every individual can take an active part in the European trading system for emission rights or get involved in international projects for climate protection – in any case, do something for our climate and our future.

More Green-Zones webpages: