Kontakt    Imprint  
Välj ett språk Välj ett språk
 

Krav på miljöplakett i miljözonerna i Tyskland gäller även utlänningar!
Köp en miljöplakett före inresan i Tyskland!

Krav på miljöplakett i miljözonerna i Tyskland gäller även utlänningar! Köp en miljöplakett före inresan i Tyskland!

Redan fr.o.m. 2007.03.01 kan i Tyskland städer och kommuner utfärda körförbud i miljözoner. Förutsättningen är att dessa är särskilt utskyltade som miljözoner av staden eller kommunen.

Områden som är särskilt hotade av småpartiklar, PM10, måste vara utskyltade som "miljözoner" med skylten 270.1 . På de nödvändiga extraskyltarna regleras sedan vilka fordon med vilka miljöplakettsfärger som är tillåtna där. Miljözonens slut markeras med skylten 270.2.

Skylt 270.1
Tilläggsskylt till 270.1
Skylt 270.2

Fordon utan miljöplakett får inte köra igenom miljözonen, då hotar € 80,00 €, även om fordonet har därför tillåtna emissionsvärden. Detta gäller även för alla fordon som är registrerade utomlands, som personbilar, lastbilar och bussar för affärsresande såväl som för turister. Av denna anledning råds alla bilister att informera sig om miljöplaketten och att införskaffa denna i god tid, om de vill köra in i en av miljözonerna som fr.o.m. 2008.01.01 blir allt talrikare.

Miljözoner i Tyskland (Karta)German environmental badges UMWELTPLAKETTE for German environmental zones

         Order here in the shopEnvironmental-Badges / Exhaust-Sticker for environmental zones in Austria


Danish environmental badges ECOSTICKER for Danish environmental zones


About us

The Green-Zones GmbH and the GEMB mbH registered in Berlin/Germany acts in information, consulting and trading for climate protection and environment.

The Green-Zones GmbH is the Company for Fine Particles and Air Pollution and is registered in the commercial register of the lower regional court of Berlin Charlottenburg, Germany, under the number HRB 169866.

The GEMB mbH is the Company for Emission Management and Consulting and is registered in the commercial register of the lower regional court of Berlin Charlottenburg, Germany, under the number HRB 101917.Green Zones:

With its websites www.green-zones.eu, www.umwelt-plakette.de, www.umwelt-pickerl.at and www.ecosticker.dk, Green Zones provides information on the topics of fine particles, the environment and the subsequent increasing traffic restrictions in European countries due to the establishment of environmental zones.

Given the fact that such information is provided neither in a central nor, in our opinion, in a sufficient way by public authorities in Europe and the respective countries, we inform hereto for free on our websites.

We cover our expenditures and staff expenses as well as the substantial costs related to the maintenance of up to 35 different foreign websites with the purchase of environmental badges for private persons and enterprises. These are at the moment the German Umweltplakette, the Austrian Umweltpickerl and the Danish Ecosticker (domestic or foreign car needs these environmental badges for driving within the respective designated zones in these countries). Further national badges will follow in the next years, example like the Blue Badge (Nitrogen Oxide Badge) in Germany or environmental zones in France or Czechia.Emissionshändler.com:

Through the websites www.emissionshaendler.com and www.handel-emisjami.pl, Emissionshändler.com is working in the areas of the compulsory emissions trading in Poland, Germany and Austria. Since December 2005, Emissionshändler.com deals with CO2-certificates/emissions rights (purchase, sale and exchange) for companies at various energy stock exchanges in Europe as well as via bilateral trade.Climate Company:

Climate Company, with its website www.climate-company.de, buys and compensates CO2-emission rights for private persons and companies that are not taking part to the compulsory emission trading system of the European Union.

Climate Company provides information about climate change, climate protection and CO2-free car driving (so-called CO2-compensation). Furthermore, Climate Company offers for private persons the purchase of climate gifts and climate neutrality. In this way, every individual can take an active part in the European trading system for emission rights or get involved in international projects for climate protection – in any case, do something for our climate and our future.

More Green-Zones webpages: